Beroepsvereniging Aannemers Begrafenissen Limburg vzw

Geschiedenis BABL ...
In het jaar 1962 werden voor het eerst, binnen het uitvaartwezen in België, contacten gelegd tussen de verschillende reeds bestaande Beroepsverenigingen en Syndicale Kamers.

Op 15 december 1962 had te Brussel de stichtingsvergadering plaats van de toekomstige Nationale Federatie van Beroepsverenigingen en Syndicale Kamers van Aannemers van Begrafenissen van België v.z.w.

Anno 1963 werd te Hasselt de Beroepsvereniging van Aannemers van Begrafenissen van de Provincie Limburg, v.z.w.d., gesticht onder het voorzittersschap van: Albert Coemans - Hasselt; ondervoorzitter Henri Claesen - Neerpelt; secretaris Guy Proesmans - Hasselt; schatbewaarder Theo Moors - Genk; raadsleden: Albert Biesmans - Bilzen; Jozef Barthels - Lanaken; Jacques Smeets - Hasselt; Felix Put - Houthalen; Marcel Convents - Beringen.

Van bij de oprichting sloot de Limburgse Beroepsvereniging aan bij de v.z.w.. Nationale Federatie van Beroepsverenigingen en Syndicale Kamers van Aannemers van Begrafenissen van België, die inmiddels op 9 november 1963 rechtspersoonlijkheid verwierf.

De op 1 maart 1966 opgestelde standregels van de Beroepsvereniging verschenen op 21 april 1966 in het Belgisch Staatsblad, onder het identificatienummer: 2123 / 66  waarbij zij rechtspersoonlijkheid verwierf.

Deze standregels werden bij besluit gewijzigd op 13 juni 1977 ( B.S.- 01.09.1977 ) en op 30 januari 1983 ( B.S.-14.07.1983 ).