Beroepsvereniging Aannemers Begrafenissen Limburg vzw

Doelstellingen BABL ...
Als autonome vzw bestaat de Beroepsvereniging van Aannemers van Begrafenissen van de provincie Limburg reeds meer dan 40 jaar.
Zo maakt zij deel uit van de Nationale Federatie van Beroepsverenigingen en Syndicale Kamers van Aannemers van Begrafenissen van België v.z.w., en van de Uitvaartunie Vlaanderen waarbij de meest representatieve Belgische en Limburgse ondernemingen in de uitvaartsector zijn aangesloten.
Binnen de Limburgse Beroepsvereniging klinken woorden als "collegialiteit" en "confraterniteit" zeker niet hol. Het zijn zelfs primordiale begrippen die ten allen tijde dienen ingevuld te worden met het nodige respect voor de belangen van het cliënteel.
De aangesloten Limburgse ondernemers geven blijk van een goede verstandhouding en zijn steeds bereid elkaar hulp te verlenen. Vanuit het georganiseerde beroepsleven hebben de aangesloten leden de plicht en de verantwoordelijkheid om de familie te adviseren en bij te staan. Zo wordt als het ware een brug gebouwd tussen het dagdagelijkse levenspatroon en het stilstaan bij een overlijden, hetgeen bij het rouwverwerkingsproces van ongekend belang is.
Eveneens een belangrijk aspect in het rouwverwerkingsproces is de confrontatie met de overledene in het desbetreffende privè rouwcentrum of funerarium.
Het opnemen van het beeld van de overledene die er even waardig uitziet als in het dagelijkse leven, brengt berusting bij de nabestaanden en de zekerheid goed voor hem of haar te hebben gezorgd. Dat beeld is een balsem in het verlies. Mensen hebben nu eenmaal een hunkerende behoefte om op een waardige manier afscheid te nemen. Het troost hen overmatig.
De ondernemers dragen tevens de verantwoordelijkheid op het vlak van het verstrekken van informatie. Niet enkel op het moment van overlijden, maar tevens voorafgaand aan en aansluitend op het overlijden.
De aangesloten ondernemers worden dan ook via samenkomsten, opleidingen en vooral bijscholingen die in de schoot van de Limburgse Beroepsvereniging georganiseerd worden, op de hoogte gehouden van de vakgerelateerde wetgeving en de vernieuwingen, alsook van de diverse aspecten in de praktische uitvoering van hun taak.
Via meerdere overlegorganen tracht men een juridisch platvorm te vormen versus de wetgevende macht.
Wanneer men binnen de hoger aangehaalde aspecten als overleg- en bijstandsorgaan, aangeboden door de Beroepsvereniging van Aannemers van Begrafenissen van de provincie Limburg, een juiste balans weet te vinden, dan mag men hier zeker stellen dat de vernoemde ondernemingen in Limburg borg staan voor een uitermate kwalitatieve dienstverlening binnen het uitvaargebeuren in deze provincie.